Cách chuyển công việc sang nhóm công việc khác ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:47 PM


Để chuyển 1 công việc từ nhóm này sang 1 nhóm khác, bạn truy cập vào wework.base.vn và tham khảo 1 trong 3 cách sau:


  • Cách 1: Trong màn hình công việc dạng List

Chọn 1 phòng ban, dự án cụ thể, tại màn hình công việc dạng List, bạn hover chuột ở đầu công việc, khi hiển thị lên các dấu chấm như ảnh hướng dẫn, bạn bắt đầu thao tác kéo, thả chuột đến nhóm công việc mới.Khi thanh màu vàng trong nhóm công việc mới hiện lên, bạn thả công việc vào để hoàn tất thao tác nhé  • Cách 2: Trong màn hình công việc dạng Board

Chọn 1 phòng ban, dự án cụ thể, tại màn hình công việc dạng Board, bạn để chuột vào công việc cần di chuyển và kéo/ thả chuột sang nhóm công việc mới như ảnh hướng dẫn nhé.  • Cách 3: Trong màn hình chi tiết công việc 

Bạn chọn 1 phòng ban/ dự án có công việc cần di chuyển sang nhóm mới. Tại màn hình chi tiết công việc, bạn xem ảnh hưởng dẫn sau để chọn nhóm công việc mới nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.