Base Wework: Thêm công việc vào Google calendar? in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 11:10 SA


Để thêm 1 công việc vào Google calendar, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé:


Bước 1. Truy cập vào wework.base.vn


Bước 2. Chọn 1 công việc bạn cần thêm vào Google calendar, tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào icon cuốn lịch và chọn Thêm vào lịch Google. Với hệ điều hành IOS bạn có thể Thêm vào iCalendar nhé.
Bước 3. Đăng nhập vào tài khoản email của bạn.
Bước 4. Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị ra công việc cần thêm vào Google canlendar, tại màn hình này bạn có thể chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin và chọn Lưu nhé.Hoàn tất thao tác sẽ hiển thị ra lịch như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.