Base Wework: Cách thêm checklist cho công việc in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 11:00 SA


Để thêm checklist cho 1 công việc, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc chọn biểu tượng Base Wework trên thanh danh sách app và thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Chọn 1 công việc mà bạn cần thêm checklist


Bước 2. Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào "Thêm checklist", điền nội dung như hướng dẫn và click Tạo checklist để hoàn tất thao tác.TIPS: Sau khi thêm checklist xong, bạn có thể thêm To do ngay trong checklist đó và giao việc cho 1 nhân viên cụ thể nhé.Lưu ý: Không thể thêm hay sửa deadline của các To do này trong Checklist.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.