Làm thế nào xóa người theo dõi công việc ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:49 PM


Để xóa người theo dõi trong 1 công việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn

  • Bước 2: Chọn 1 công việc bạn cần xóa người theo dõi, tại màn hình chi tiết công việc,  bạn chọn Thêm người theo dõi hoặc Thêm từ ngoài.


  • Bước 3: click vào tên người theo dõi cần xóa là bạn đã hoàn tất thao tác xóa 1 người theo dõi nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.