Cập nhật kết quả công việc như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:51 PM


Để cập nhật kết quả công việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


1. Thiết lập hiển thị % hoàn thành công việc:

  • Bước 1: Chọn 1 dự án/ phòng ban cần thiết lập tính năng này.


  • Bước 2: Bạn chọn Tùy chỉnhChỉnh sửa dự án/ phòng ban > Phân loại > Enable percent completion of tasks. 


2. Cập nhật kết quả công việc:

  • Bước 1: Chọn vào chi tiết công việc bằng cách click vào tên công việc.

  • Bước 2: Cập nhật kết quả công việc bằng cách nhập text hoặc upload file trực tiếp.


Và bổ sung thêm % hoàn thành công việc tại đây:


Hoặc có thể click vào icon này để kéo % hoàn thành công việc tương ứng nhé.


  • Bước 3: Sau khi cập nhật kết quả công việc, bạn đánh dấu hoàn thành công việc.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.