Base Wework: Cách thiết lập thời hạn hoàn thành công việc theo giờ in

Sửa đổi trên: Tue, 23 Tháng 5, 2023 tại 11:27 SA


Để công việc có thể thêm được deadline theo giờ thì quản trị dự án/ phòng ban cần thiết lập theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app, chọn dự án/ phòng ban cần thiết lập.Bước 2. Tại màn hình chính của dự án/ phòng ban, chọn Tùy chỉnh > Chỉnh sửa dự án > Phân loại: bạn chọn Thời hạn công việc với ngày giờ cụ thể

 Bước 3. Chọn Lưu để hoàn tất thao tác.


Lưu ý: Chỉ áp dụng mới những công việc tạo mới sau cài đặt.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.