Base Wework: Cách xuất công việc ra file excel in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 4:47 CH


A. Để xuất công việc của toàn bộ dự án ra file excel, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.

Bước 1. Click chọn Dự án muốn xuất công việc qua file excel.

Bước 2. Bạn tham khảo 2 cách sau để thao tác nhé:

  • Cách 1: Bạn click vào icon "..." > Chọn "Nhập & Xuất" > Chọn "Xuất CV ra file excel".

  • Cách 2: Chọn "Tùy chỉnh" > Chọn "Xuất CV ra file Excel"

 

Bước 3. Tại đây, bạn có thể chọn: khoảng thời gian xuất báo cáo, tùy chọn có xuất công việc con hay không, xuất công việc theo Ngày tạo/ Thời hạn/Thời gian thực hiện, tick chọn các trường dữ liệu tùy chỉnh cần xuất và chọn Xuất để hoàn tất thao tác nhé.


Lưu ý: Một công việc được định nghĩa là đang thực hiện trong khoảng thời gian X đến Y là một công việc thuộc 4 tập hợp sau đây:

- Công việc được tạo ra trước ngày X và vẫn ở trạng thái đang làm

- Công việc hiện tại đã hoàn thành, được tạo trước ngày X và hoàn thành sau ngày Y

- Công việc được hoàn thành trong khoảng thời gian X > Y

- Công việc được tạo trong thời gian X 

Để xuất công việc từ nhiều phòng ban/ dự án cùng lúc bạn vui lòng tham khảo tại bài viết sau: Link


B. Để xuất công việc của bạn ra file excel, bạn click vào icon "..." > Chọn "Xuất CV của tôi ra file excel"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.