Base Wework: Cách chỉnh sửa thông tin công việc in

Sửa đổi trên: Tue, 23 Tháng 5, 2023 tại 2:28 CH


Để chỉnh sửa thông tin công việc bạn truy cập wework.base.vn và thao tác như sau:


Bước 1. Chọn dự án/ phòng ban chứa công việc cần chỉnh thông tin. 


Bước 2. Chọn chi tiết 1 công việc cần chỉnh sửa > Chọn vào biểu tượng "..." ở góc phải màn hình.Bước 3. Chọn "Chỉnh sửa thông tin công việc".Bước 4. Chỉnh sửa các thông tin và bấm "Lưu".Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.