Cách chỉnh sửa công việc ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:53 PM


Để chỉnh sửa công việc sẽ thao tác như sau ạ:


Bước 1: Chọn chi tiết 1 công việc cần chỉnh sửa >> Chọn vào biểu tượng "..." ở góc phải màn hình.Bước 2: Chọn vào mục "Chỉnh sửa thông tin công việc"Bước 3: Thiết lập thông tin và chọn vào mục Chỉnh sửa công việc


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.