Base Wework: Cách chỉnh sửa mô tả công việc in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 3:42 CH


A. Để thêm mô tả công việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Truy cập vào wework.base.vn và chọn dự án/ phòng ban chứa công việc cần chỉnh sửa mô tả.

Bước 2. Chọn 1 công việc cần chỉnh sửa mô tả. 

Bước 3. Chọn "Chỉnh sửa" > chỉnh sửa mô tả cho công việc và sau đó bấm "lưu".B. Để thay đổi tên link trong mô tả, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Thêm nội dung cần thay thế dòng link vào phần mô tả. 

Bước 2. Bôi đen dòng chữ muốn thay thế bằng link. 


Bước 3. Click vào biểu tượng link trên thanh công cụ và dán link vào bạn vào đây > Sau đó chọn "Save" và ấn Lưu.


Kết quả đạt được như sau, chữ thay thế dòng link sẽ hiện vào xanh, khi click vào màn hình sẽ chuyển hướng sang link dẫn của bạn:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.