Base Wework: Cách chỉnh sửa/ xóa Nhóm công việc in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 9:32 SA


Lưu ý: Phần chỉnh sửa/xóa này chỉ có quản lý dự án/phòng ban mới có thể thao tác được.


Để chỉnh sửa/ xóa nhóm công việc thì sẽ thao tác như sau:


Đối với dự án:


Bước 1. Vào dự án cần chỉnh sửa/ xóa nhóm công việc > Chọn chế độ xem "Dạng danh sách" Bước 2. Chọn vào biểu tượng ".." > Chỉnh sửa/ xóa nhóm công việcĐối với phòng ban:


Bước 1. Vào phòng ban cần chỉnh sửa/ xóa nhóm công việc > Chọn chế độ xem "Dạng bảng" Bước 2. Chọn vào biểu tượng mũi tên cạnh tên nhóm công và bấm chỉnh sửa/ xóa nhóm công việc
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.