Cách chỉnh sửa Nhóm công việc ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:55 PM


Để chỉnh sửa nhóm công việc thì sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Vào dự án cần chỉnh sửa nhóm công việc >> Chọn vào dạng màn hình List >> Chọn vào biểu tượng "..." >> Chỉnh sửa nhóm công việc:


Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin >> Sửa nhóm công việc.


Lưu ý: Phần chỉnh sửa này chỉ có quản lí dự án/phòng ban mới có thể chỉnh sửa được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.