Reminders là gì ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:06 PM


Tính năng Reminders là tính năng để nhắc nhở các công việc sắp đến deadline, đến deadline và quá deadline của những công việc chưa hoàn thành. Mục đích của tính năng này là để nhắc nhở và giúp mọi người không bị Miss các công việc mình cần làm. Cụ thể cơ chế của các mục như sau:


1. Phần Important
Nhắc nhở các công việc có hạn trước và sau 7 ngày đổ lại tính theo thời gian thực tế. Ví dụ, hôm nay là ngày 04/01/2019 thì các công việc có deadline đã quá 7 ngày đổ lại là từ ngày 28/12/2018 - 03/01/2019 và các công việc sắp tới deadline từ 7 ngày đổ lại là từ 04/01/2019 - 11/01/2019 sẽ hiển thị.


Lưu ý


  • Các dữ liệu chỉ được bắt đầu cập nhật từ ngày 03/01/2019, những dữ liệu cũ đã tạo trước ngày 03/01/2019 muốn hiển thị lên reminders cần chọn lại deadline để cập nhật.

  • Mục số đỏ sẽ chỉ cập nhật theo số lượng công việc của phần Reminders

2. Phần Today
Hiển thị các công việc có deadline trong ngày hôm nay.


3. Phần Lates
Hiển thị các công việc quá hạn.


4. Phần Calendar
Hiển thị tất cả các công việc đã xuất hiện trong Reminders theo lịch biểu hoặc chỉ các công việc trong mục Important.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.