Reminders - Nhắc nhở công việc cần hoàn thành in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 2:59 CH


Reminders là tính năng nhắc nhở các công việc bạn cần hoàn thành, gồm công việc sắp tới hạn hoàn thành và công việc đã quá hạn. Reminders giúp bạn sẽ theo dõi, quản lý và kịp thời xử lý các công việc này. Cụ thể cơ chế như sau:


1. Tab "Quan trọng"

Nhắc nhở các công việc có thời hạn trước và sau 7 ngày tính theo thời gian thực tế. 


VD: Hôm nay là 15/11 thì hệ thống sẽ hiển thị các công việc cần làm từ ngày 15/11 - 21/11 và các công việc quá hạn (muộn) từ ngày 9/11 - 14/11
2. Tab "Hôm nay"
Hiển thị các công việc có thời hạn trong ngày hôm nay.3. Tab "Muộn"
Hiển thị các công việc quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành.
4. Lịch biểu

Hiển thị tất cả các công việc đã xuất hiện trong Reminders theo lịch biểu hoặc chỉ các công việc trong mục Important.


Cách truy cập lịch biểu


Dạng hiển thị lịch biểuLưu ý:

  • Chỉ hiển thị các công việc được giao cho chính mình
  • Cần cài đặt thời hạn hoặc SLA để được nhắc nhở trong reminders
  • Số hiển thị trên reminders cập nhật theo số lượng công việc tại tab Quan trọng
  • Các công việc có hạn trước hoặc sau hơn 7 ngày có thể xem trong Lịch biểu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.