Work+: Reminders là gì? in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 11:50 SA


Reminders là tính năng nhắc nhở các công việc sắp đến hạn và quá hạn của những công việc chưa hoàn thành, giúp mọi người không quên các công việc mình cần làm. Cụ thể cơ chế của các mục như sau:


1. Phần "Quan trọng"

Nhắc nhở các công việc có hạn trước và sau 7 ngày tính theo thời gian thực tế. 

Ví dụ, hôm nay là ngày 23/11/2021 thì các công việc muộn 7 ngày trước là từ ngày 16/11/2021 - 22/11/2021 và các công việc sắp tới hạn trong 7 ngày tới từ ngày 24/11/2021 - 30/11/2021 sẽ hiển thị.
2. Phần "Hôm nay"
Hiển thị các công việc tới hạn trong ngày hôm nay.3. Phần "Muộn"
Hiển thị các công việc quá hạn.
4. Phần "Lịch biểu"

Hiển thị tất cả các công việc đã xuất hiện trong Reminders theo lịch biểu hoặc chỉ các công việc trong mục Important.


Cách truy cập lịch biểu


Dạng hiển thị lịch biểuLưu ý:

  • Cần cài đặt thời hạn hoặc SLA để được nhắc nhở trong reminders

  • Mục số đỏ sẽ chỉ cập nhật theo số lượng công việc của phần Reminders

  • Các công việc có hạn trước hoặc sau hơn 7 ngày có thể xem trong "Lịch biểu"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.