Có thể thiết lập workflow owner không xóa được workflow đó không ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:16 AM


Hiện tại hệ thống đang mặc định quản trị của luồng công việc (workflow owner) có quyền xóa luồng công việc mình làm quản trị. Tuy nhiên, trong 1 luồng công việc có rất nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng, có thể vì 1 lí do nào đó người quản trị của luồng công việc xóa đi mà quản trị hệ thống (owner) không được thông báo, cũng như không thể khôi phục lại được dữ liệu. Việc này sẽ ảnh hưởng  đến vận hành của công ty.


Vậy để thiết lập quyền xóa 1 luồng công việc, quản trị hệ thống (owner) thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh app và chọn 1 luồng công việc cần thiết lập.


Bước 2: Tại màn hình chính của 1 luồng công việc, bạn click vào icon "..." >> Chọn Advanced settings (only for system owner)Bước 3: Khi popup bật ra bạn chọn Yes, khi đó chỉ có quản trị hệ thống mới có quyền xóa luồng công việc


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.