Gắn nhãn (tags) cho nhiệm vụ như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:18 AM


Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow >> chọn 1 nhiệm vụ cần gắn nhãn và thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn nhiệm vụ cần gắn nhãnBước 2: Chọn kí hiệu mũi tên >> chọn "Chỉnh sửa nhiệm vụ"Bước 3: Chọn "Please select tags"Bước 4: Chọn tag đã có hoặc thêm các tag mới (có thể lựa chọn màu sắc đề phân biệt các tag) => Chọn "Save"Bước 5: Sau khi gắn tag sẽ hiển thị như hình


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.