Cách thêm/ xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ/ công việc ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:28 AM


Trong quá trình theo dõi workflow có sự luân chuyển nhân sự người theo dõi trong các nhiệm vụ, công việc bạn truy cập trang https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App và làm theo hướng dẫn sau:


1, Thêm/xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ

  • Chọn nhiệm vụ cần chỉnh sửa


a) Thêm người theo dõi:  

  • Chọn "Add Follower" >> Tag tên người muốn thêm


b) Xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ: 

  • Click vào tên người muốn bỏ theo dõi >> Chọn "Remove follower"  • Nếu muốn tự xóa mình >> chọn "Unfollow"2, Thêm/xóa người theo dõi trong một công việc:

  •  Chọn công việc cần chỉnh sửaa) Thêm người theo dõi trong một công việc:

  •  Chọn "Add follwers" để thêm người những người khác
  • Chọn "Follow" để tự thêm chính mìnhb) Xóa người theo dõi trong một công việc

  • Chọn vào tên người đang theo dõi >> "Remove follower"  • Chọn "Unfollow" để tự xóa mình


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.