Base Workflow: Tìm kiếm nâng cao trong quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 4:37 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Workflow trên thanh app, chọn 1 workflow chứa công việc cần tìm kiếm và làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1. Chọn "Bộ lọc" ở giao diện Home.

Bước 2. Tại đây bạn có thể tùy chọn tìm kiếm theo nhu cầu. Bạn chọn "Cập nhật"hệ thống sẽ trả kết quả tương ứng theo điều kiện bộ lọc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.