Tìm kiếm nâng cao như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 3:57 PM


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Workflow trên thanh app, chọn 1 workflow chứa công việc cần tìm kiếm


Bước 1: Chọn "Tìm kiếm nâng cao" ở giao diện Board viewBước 2: Tại đây bạn có thể tùy chọn "Tìm kiếm nâng cao" theo nhu cầu:  • My role: Lựa chọn Công việc giao cho tôi (Assigned to me)/ Tôi tạo (Created by me)/Following (Tôi theo dõi)
  • Created date from: Tạo từ ngày
  • Created date to: Tạo đến ngày
  • Created by: Tag người tạo
  • Currently assigned to: Người được giao hiện tại


Bước 3: Bạn chọn "Update", hệ thống sẽ trả kết qủa tương ứng theo điều kiện tìm kiếm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.