Mô tả cách xử lý 1 nhiệm vụ ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:37 AM


Bạn truy cập https://workflow.base.vn, hoặc chọn biểu tượng Workflow trên thanh menu app


Bước 1: Chọn một nhiệm vụ xử lý trong một workflow cụ thểBước 2: Chọn nhiệm vụ cần xử lý

Xử lý các công việc trong Danh sách công việcCập nhật kết quả công việc và trạng thái cho từng công việc:Bước 3: Sau khi cập nhật xong, bạn chọn "Move Next" để chuyển giai đoạn tiếp theo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.