Xóa 1 giai đoạn (stage) như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:39 AM


Để xóa 1 giai đoạn bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn luồng công việc cần chỉnh sửa, sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Chỉnh sửa"Bước 2: Chọn biểu tượng "..." ở giai đoạn cần xóa >> Chọn "Delete stage"Bước 3: Chọn "OK" để xóaLưu ý:

  • Dữ liệu xóa không khôi phục được.
  • Chỉ xóa được Giai đoạn khi không còn công việc thuộc giai đoạn đó.
  • Các công việc được tạo trong giai đoạn muốn xóa nhưng đang có trong nhiệm vụ ở giai đoạn khác, công việc đó sẽ bị xóa theo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.