Tùy chỉnh công việc có sẵn trong từng giai đoạn ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:42 AM


Để chỉnh sửa lại công việc có sẵn hay được thiết lập mặc định trong từng giao đoạn, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Workflow trên thanh app >> chọn luồng công việc cần chỉnh sửa:


Bước 1: Chọn icon "mũi tên" ở đầu giai đoạn cần chỉnh sửa


Bước 2: Chọn "Chỉnh sửa các công việc tạo sẵn trong Giai đoạn"


Bước 3: Tại đây, bạn có thể thêm công việc mới, chỉnh sửa tên/ người được giao/ thời gian kì vọng/ mô tả công việc và chọn "Save" để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.