Chỉnh sửa nhanh một giai đoạn như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:42 AM


Để chỉnh sửa nhanh 1 giao đoạn bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App.
Bước 1: Chọn dấu mũi tên trên đầu Giai đoạn

                                               


Bước 2: Lựa chọn các tính năng chính sửa
a, Chỉnh sửa giai đoạn:
Chỉnh sửa thông tin chung của giai đoạn


b, Tùy chỉnh công việc tạo sẵn trong từng giai đonạ: Chỉnh sửa hoặc thêm todo trong giai đoạn


  • Lưu ý: Todo sẽ xuất hiện ở các job sau khi tạo. Các job đã tạo trước khi tạo todo sẽ k hiển thị


c, Manage backward options: 

- Can move backward: Có thể chuyển job lùi lại
- Can move back only to the closet stage: Chỉ chuyển job về được bước gần nhất
- Can move back to partucular stages (tobe chosen): Chuyển job về stage lựa chọn
- Can move back to any previous stages; Chuyển job về bất kì bước nào


d, Tùy chỉnh nâng cao

- Allow assigners to update deadline when moving next: cho phép người đc giao cập nhật deadline khi chuyển tiếp
- Duration to deadline is skipping Sundays: Thời lượng tính deadline bỏ qua chủ nhật
- Require completing Todos before moving jobs next?: Yêu cầu hoàn thành Todi trước khi chuyển tiếp nhiệm vụ
- Allow people to add more todos at this stage: Cho phép mọi người thêm todo ở giai đoạn này


e, Xóa giai đoạn
f, Add stage to the left: thêm 1 stage bên trái (thêm bước phía trước)
g, Add stage to the right: thêm 1 stage bên phải (thêm bước phía sau)
h, Manage webhook: quản lý webhook

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.