Thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:21 PM


Để thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Chọn luồng công việc muốn thêm mẫu in tùy chỉnh và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo file mẫu in dạng docx như hướng dẫn tại đây
Bước 2:
Trong luồng công việc cần thêm mẫu in, bạn chọn "Mẫu in"


Bước 3: Chọn "Tạo mới" >> Upload file mẫu và chọn Thêm để hoàn tất thao tác

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần in >> Chọn icon mũi tên >> "Mẫu in" >> Chọn mẫu muốn in


Bước 5: Sau khi chọn file sẽ tải về máy và hiển thị như hình. Bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + P để in file.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.