Base Request: Tạo nhóm đề xuất bằng file excel in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 5:50 CH


Để tạo nhóm đề xuất bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:
Bước 1
: Truy cập vào https://request.base.vn/
Bước 2
: Mở trang Tuỳ chỉnh (icon có biểu tượng răng cưa). Trỏ chuột vào nút Tạo nhóm đề xuất ở góc trái bên trên màn hình >> Chọn Nhập nhóm đề xuất từ Excel


Chọn Download để tải file mẫu của hệ thống về máy và nhập dữ liệu của các nhóm đề xuất vào file.

Lưu ý với file mẫu:

- Tên nhóm đề xuất là bắt buộc, các thông tin còn lại có thể có hoặc không

- Phần Qn (Q1, Q2, Q3,...) là các trường dữ liệu tuỳ chỉnh trong form đề xuất. 

Nhập ô này theo cú pháp: tên trường dữ liệu và [dạng dữ liệu của trường thông tin] cách nhau bởi dấu cách.
Ví dụ: Họ và tên [text]
Số điện thoại [int]

- Danh sách các dạng dữ liệu hệ thống đang hỗ trợ trong form đề xuất bao gồm:

Số nguyên: int

Văn bản ngắn: text

Văn bản đoạn: textarea

Ngày: date

Ngày giờ: datetime

Số thập phân: float

Tập tin: file

Danh sách tuỳ chọn (một lựa chọn): select 

Danh sách tuỳ chọn (nhiều lựa chọn): select-m

Tiêu đề: title

Bảng: input-table

Bước 3: Sau khi đã hoàn thiện thông tin trong file, bạn nhập file bằng cách bấm Chọn tệp, sau đó bấm Tiếp tục 

Sau khi tải các nhóm đề xuất lên thành công, bạn có thể tìm kiếm tên nhóm đề xuất vừa tạo trong trang Tất cả nhóm đề xuất để hoàn thiện cài đặt của từng nhóm.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.