Base Request: Tạo nhóm đề xuất bằng file excel in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 4, 2022 tại 9:13 SA


Để tạo nhóm đề xuất bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:
Bước 1
: Truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc Base Request trên thanh app
Bước 2
: Chọn  Nhóm đề xuất (icon có biểu tượng hình file) >> Chọn vào biểu tượng "..." >> Xem và Download File excel mẫu để tải file mẫu của hệ thống về và nhập dữ liệu nhóm đề xuất vào file.Lưu ý với file mẫu:

  • Các mục đánh dấu * là bắt buộc 

  • Các mục [int] yêu cầu nhập vào số nguyên

  • Phần Qx là các câu hỏi trong form đề xuất, dạng dữ liệu của câu hỏi sẽ hiển thị sau tên câu hỏi và có dạng [quest]


Bước 3: Sau khi đã thiết lập file đề xuất thành công, bạn làm tương tự như bước 1 vào Nhóm đề xuất (Có biểu tượng hình file) >> Chọn vào biểu tượng "..." >> Upload loại đề xuất Excel.


Bước 4: Tải file của bạn lên tại mục "Chọn tệp"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.