Base Request

Base Request: Phân quyền Admin Request cho tài khoản thành viên
Để có quyền setup form đề xuất trong Base request, bạn thao tác theo 2 cách sau: Cách 1: Thêm thành viên đó vào mục "Quản lý Admin ứng dụng" Base...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 at 1:31 CH
Base Request: Phân quyền thao tác trên Request
Trong mỗi nhóm đề xuất và đề xuất có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, app admin, admin, member, Người tạo đề...
Fri, 16 Tháng 9, 2022 at 11:05 SA
Base Request: Cách tạo nhóm đề xuất từ mẫu (Base Template)
Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thiết lập các nhóm đề xuất trên Base Request, bạn có thể tạo nhóm đề xuất từ các mẫu có sẵn trên Base theo...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 at 2:02 CH
Base Request: Tạo nhóm đề xuất bằng file excel
Để tạo nhóm đề xuất bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc Base Request trên thanh app Bước 2:...
Wed, 20 Tháng 4, 2022 at 9:13 SA
Base Request: Tạo nhóm đề xuất trên Request
Để thiết lập nhóm đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Chọn vào Nhóm đề xuất (Có biểu...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:21 SA
Base Request: Tạo trường dữ liệu tuỳ chỉnh
Trường dữ liệu tuỳ chỉnh trên Request giúp bạn điền thêm thông tin vào đề xuất cần tạo Những trường thông tin không có sẵn trên hệ thống, bạn cần thiết lập...
Tue, 21 Tháng 6, 2022 at 10:47 SA
Base Request: Cách tạo trường thông tin dạng bảng
Cách 1: Tạo trực tiếp trên hệ thống Sau khi chọn Thêm trường dữ liệu cho mẫu form đề xuất >> Chọn "Loại dữ liệu đầu vào" là Bảng Phần Gi...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 3:16 CH
Base Request: Chỉnh sửa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong nhóm đề xuất
Để chỉnh sửa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong form đề xuất  bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào  https://request.base.vn Bước 2: Ở thanh chức nă...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 at 1:55 CH
Base Request: Thay đổi hình thức duyệt trong nhóm đề xuất
Trong 1 form đề xuất có các loại duyệt như sau: 1 người duyệt : chỉ cần 1 người duyệt chấp thuận thì đề xuất được chấp thuận, 1 người từ chối thì đề xuất...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 9:03 SA
Base Request: Cách thiết lập người duyệt cố định
Người duyệt cố định là những người mặc định cần được duyệt các đề xuất được tạo. Để thiết lập người duyệt cố định, bạn thao tác theo các bước như sau: - B...
Wed, 25 Tháng 5, 2022 at 8:35 SA