Base Request

Base Request: Giới thiệu về app và Mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung: Base Request là ứng dụng tạo và quản lý các loại đề xuất công việc trong doanh nghiệp như đề xuất nghỉ phép, đề xuất duyệt chi, đề xu...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 1:55 CH
Base Request: Phân quyền thao tác trên Request
Trong mỗi nhóm đề xuất và đề xuất có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, app admin, admin, member, Người tạo đề...
Thu, 8 Tháng 6, 2023 tại 1:36 CH
Base Request: Phân quyền sử dụng nhóm đề xuất
Bước 1: Vào https://request.base.vn Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Tùy chỉnh -> Tất cả nhóm đề xuất, tại nhóm đề xuất cần phâ...
Fri, 15 Tháng 12, 2023 tại 3:59 CH
Base Request: Phân quyền Admin Request cho tài khoản thành viên
Để có quyền setup form đề xuất trong Base request, bạn thao tác theo 2 cách sau: Cách 1: Thêm thành viên đó vào mục "Quản lý Admin ứng dụng" Base...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 tại 1:31 CH
Base Request: Cách tạo nhóm đề xuất từ mẫu (Base Template)
Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thiết lập các nhóm đề xuất trên Base Request, bạn có thể tạo nhóm đề xuất từ các mẫu có sẵn trên Base theo...
Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 5:44 CH
Base Request: Tạo nhóm đề xuất trên Request
Để thiết lập nhóm đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn vào phần Tuỳ chỉnh (Có biểu ...
Fri, 29 Tháng 12, 2023 tại 3:54 CH
Base Request: Tạo nhóm đề xuất bằng file excel
Để tạo nhóm đề xuất bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://request.base.vn/ Bước 2: Mở trang Tuỳ chỉnh (icon có biể...
Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 5:50 CH
Base Request: Chỉnh sửa nhóm đề xuất
Để chỉnh sửa cài đặt của nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình ...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 11:52 SA
Base Request: Tạo trường dữ liệu tuỳ chỉnh
Trường dữ liệu tuỳ chỉnh trên Request là các thông tin nằm trong form mẫu đề xuất theo nhu cầu riêng của từng công ty. Bài viết này sẽ giúp bạn có thể tạo c...
Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 5:51 CH
Base Request: Cách tạo trường thông tin dạng bảng
Để thêm trường dữ liệu dạng bảng vào form đề xuất, đầu tiên bạn truy cập vào https://request.base.vn >> trang Tuỳ chỉnh >> Tất cả nhóm đề xuất &...
Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 6:02 CH