Base Request

Làm thế nào phân quyền đặc biệt cho tài khoản có quyền thiết lập form đề xuất ?
Để phân quyền đặc biệt cho 1 tài khoản có quyền setup form đề xuất trong Base request, bạn thao tác theo 2 cách sau: Cách 1: Phân quyền cho 1 account là A...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:28 PM
Ai có thể xem tất cả đề xuất trong hệ thống ?
Chỉ có Owner mới xem được tất cả các đề xuất trong hệ thống. Bước 1: Vào  https://request.base.vn Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:30 PM
Tạo nhóm đề xuất bằng file excel như thế nào ?
Để tạo nhóm đề xuất bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc Base Request trên thanh app Bước 2:...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:30 PM
Tạo nhóm đề xuất trên Request như thế nào ?
Để thiết lập nhóm đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn vào Nhóm đề xuất (Có biểu t...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:31 PM
Cách phân loại cho các nhóm đề xuất ?
Để phân loại các nhóm đề xuất bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào mục Nhóm đề xuất (Có biểu tượng hình fi...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:31 PM
Làm sao chỉnh sửa nhóm đề xuất ?
Để chỉnh sửa nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào Base Request >> Click vào Nhóm đề xuất (icon hình file) và chọn nhóm đề x...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:32 PM
Cách nhân bản nhóm đề xuất ?
Để nhân bản nhóm đề xuất thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Request >> Chọn vào nhóm đề xuất muốn nhân bản >> Chọn vào biểu tượ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:33 PM
Cách đánh dấu nhóm đề xuất ?
Để đánh dấu 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào request.base.vn Bước 2: Tại thanh menu cột trái, bạn chọn nhóm đề xuất ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:33 PM
Thiết lập thông báo đến quản lý trực tiếp như thế nào ?
Để thiết lập thông báo có 1 đề xuất tới người quản lý trực tiếp của người tạo đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào request.b...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:34 PM
Quyền tối cao cho nhóm đề xuất để làm gì ?
Người có quyền tối cao có thể duyệt các đề xuất mà không cần đợi tới lượt duyêt. Sau khi người có quyền tối cao phê duyệt, đề xuất sẽ được chấp thuận ngay. ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:38 PM