Base Request: Cách tạo nhóm đề xuất từ mẫu (Base Template) in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 2:02 CH


Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thiết lập các nhóm đề xuất trên Base Request, bạn có thể tạo nhóm đề xuất từ các mẫu có sẵn trên Base theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Bạn truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc chọn Base Request trên thanh app

Bước 2: Click icon hình File >> Chọn Tạo nhóm từ mẫu


Bước 3: Chọn 1 Mẫu phù hợp với nhu cầu, sau đó chọn Sử dụng


Bước 4: Sau khi chọn Mẫu xong, màn hình sẽ hiển thị như ảnh, bạn có thể sửa lại tên nhóm và Cài đặt nâng cao theo nhu cầu


Click Tạo nhóm để hoàn tất thao tác


Bước 5: Màn hình hiển thị trang chi tiết của nhóm đề xuất vừa tạo, tại đây đã có sẵn các trường thông tin lấy từ mẫu. Bạn có thể chỉnh sửa lại trường thông tin có sẵn, luồng phê duyệt, người duyệt và các thiết lập khác...


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.