Base Request: Giới thiệu về app và Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 1:55 CH


I. Giới thiệu chung:

Base Request là ứng dụng tạo và quản lý các loại đề xuất công việc trong doanh

nghiệp như đề xuất nghỉ phép, đề xuất duyệt chi, đề xuất tuyển dụng... Người tạo đề

xuất sẽ dễ dàng theo dõi tiến độ phê duyệt đề xuất, người xử lý đề xuất thì nắm được

mình đã, đang và cần xử lý những đề xuất nào. Toàn bộ quy trình xử lý đề xuất được

đơn giản hoá, tăng hiệu suất và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp gấp 2,5 lần.

Base Request:

- Giúp số hóa quy trình xử lý: xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ

quy trình xử lý yêu cầu – đề xuất nội bộ.

- Giúp phân luồng đề xuất: Không phải vất vả tìm và xử lý vô số các đề xuất được gửi

ngẫu nhiên đến bạn từ SMS, điện thoại, Facebook... giờ đây việc xử lý công việc dễ

dàng hơn bao giờ hết.

- Minh bạch thông tin và thẩm quyền ra quyết định: Công việc khó nhất đối với doanh

nghiệp là xây dựng nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công

việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp làm việc này thực sự dễ dàng.


II. Mục lục tính năng:

1. Phân quyền:

2. Cài đặt nhóm (form) đề xuất:


3. Thao tác trên đề xuất:


4. Xuất dữ liệu và Báo cáo:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.