Base Request: Thay đổi hình thức duyệt trong nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 5, 2022 tại 9:03 SA


Trong 1 form đề xuất có các loại duyệt như sau:

  • 1 người duyệt : chỉ cần 1 người duyệt chấp thuận thì đề xuất được chấp thuận, 1 người từ chối thì đề xuất này sẽ bị từ chối 

  • Duyệt đồng thời: không phân biệt thứ tự duyệt trước/ sau. khi tất cả duyệt chấp thuận thì đề xuất được chấp thuận, chỉ 1 trong số người từ chối thì đề xuất này bị từ chối

  • Duyệt lần lượt: Phân biệt thứ tự duyệt, ai được @tag tên trước sẽ là người duyệt trước. Người duyệt trước chấp thuận thì đến lượt người tiếp theo duyệt. Nếu người duyệt trước từ chối, đề xuất bị từ chối, những người sau đó không cần duyệt.

Để chỉnh sửa hình thức duyệt trong 1 form đề xuất bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn

  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn form đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3:  Sau đó thông tin của đề xuất sẽ hiển thị 

Ở góc dưới bên phải  đề xuất có mục Luồng phê duyệt -> Click vào dấu mũi tên

  • Bước 4: Chọn lại hình thức duyệt theo nhu cầu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.