Base Request: Thay đổi hình thức duyệt trong nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 12, 2023 tại 4:10 CH


Trong 1 nhóm đề xuất có các loại luồng phê duyệt như sau:

  • Chỉ cần một người duyệt: chỉ cần 1 người chấp thuận thì đề xuất được chấp thuận hoàn toàn

  • Duyệt đồng thời: không phân biệt thứ tự duyệt trước/ sau. Khi tất cả duyệt chấp thuận thì đề xuất được chấp thuận

  • Duyệt tuần tự: Phân biệt thứ tự duyệt, ai được tag tên trước trong luồng duyệt sẽ là người duyệt trước. Người duyệt trước chấp thuận thì đến lượt người tiếp theo duyệt

Với trường hợp từ chối: chỉ cần 1 người từ chối thì ngay lập tức đề xuất này sẽ bị từ chối hoàn toàn trong bất kể loại luồng duyệt nào. 


Để chỉnh sửa hình thức duyệt trong 1 nhóm đề xuất bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2: Trong trang Thiết lập chung, kéo xuống dưới để cài đặt Luồng phê duyệt >> Chọn lại luồng phê duyệt phù hợp theo nhu cầuCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.