Base Request: Cài đặt phân quyền thêm người theo dõi trong nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 9:32 SA


Để cài đặt phân quyền thêm người theo dõi trong nhóm đề xuất bạn chọn Base Request hoặc truy cập https://request.base.vn/ Sau đó làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Chọn biểu tượng tập file => "Tất cả nhóm đề xuất" => Chọn nhóm đề xuất cần phân quyềnBước 2: Chọn "Tùy chỉnh nâng cao" => "Quyền được chỉnh sửa danh sách người theo dõi (system Owner luôn có quyền chỉnh sửa"

Hệ thông hỗ trợ 3 option:

- Tất cả người dùng có thể xem đề xuất đều có thể chỉnh sửa danh sách người theo dõi

- Người tạo và người duyệt có thể chỉnh sửa danh sách người theo dõi

- Chỉ có người duyệt có quyền chỉnh sửa danh sách người theo dõi

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.