Base Request: Cài đặt phân quyền thêm người theo dõi trong nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 12, 2023 tại 6:21 CH


Để cài đặt phân quyền thêm người theo dõi trong nhóm đề xuất bạn chọn thao tác theo hướng dẫn sau

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2: Tại trang cài đặt, vào tab Tuỳ chỉnh về phân quyền >> Thiết lập các cài đặt liên quan đến người theo dõi 

1. Quyền được chỉnh sửa danh sách người theo dõi (system owners luôn có quyền chỉnh sửa), hệ thống hỗ trợ 3 lựa chọn:

- Tất cả người dùng có thể xem đề xuất đều có thể chỉnh sửa danh sách người theo dõi

- Người tạo và người duyệt có thể chỉnh sửa danh sách người theo dõi

- Chỉ có người duyệt có quyền chỉnh sửa danh sách người theo dõi

2. Khi tạo đề xuất, người tạo có thể thêm người theo dõi mới nhưng không thể bỏ người theo dõi  mặc định: Có/Không

3. Tự động thêm người nhận công việc con trong đề xuất là người theo dõi đề xuất đó: Có/Không

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.