Base Request: Cách đánh dấu nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 6:05 CH


Để đánh dấu 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1Truy cập vào request.base.vn

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn chọn icon dấu sao bên cạnh nhóm đề xuất cần đánh dấu 


Các nhóm đã được đánh dấu sẽ hiển thị tại vị trí Quan trọng ở đầu thanh Menu:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.