Base Request: Cách thiết lập người duyệt là quản lý trực tiếp in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 4:13 CH


Khi tạo 1 đề xuất, để thiết lập yêu cầu duyệt tới người quản lý trực tiếp của người tạo đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào request.base.vn hoặc Base Request trên thanh app

  • Bước 2: Khi tạo mới nhóm đề xuất, tại trường Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp, bạn chọn .
    Với nhóm đề xuất đã tạo, bạn click vào icon hình File ở bên lề trái > Chọn nhóm đề xuất cần sửa lại


Sau đó, tại phần Luồng người duyệt >> Bạn chọn Thêm quản lý trực tiếp

Tiếp theo, bạn chọn 1 trong 2 option

- Chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết lập trong Base Account: Người tạo đề xuất chỉ được tag người quản lý trực tiếp của mình. Không chọn được người khác

- Nếu muốn chọn 1 người bất kì, bạn chọn Không ở option này

Lưu ý: Chỉ được chọn khối quản lý trực tiếp 1 lần. Sau khi chọn xong. Khi nhấn Thêm khối người duyệt, hệ thống sẽ ẩn lựa chọn của khối quản lý trưc tiếp

Quản lý trực tiếp được hiển thị như sau


  •  Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, tại màn hình tạo 1 đề xuất, trường thông tin này sẽ hiển thị, bạn @tag  quản lý trực tiếp nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.