Base Request: Cách thiết lập người duyệt là quản lý trực tiếp in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 9:48 SA


Khi tạo mới 1 nhóm đề xuất, để thiết lập yêu cầu duyệt tới người quản lý trực tiếp của người tạo đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập request.base.vn >> vào trang Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) >> chọn Tạo nhóm đề xuất.

Bước 2: Tại hộp thoại tạo mới nhóm đề xuất, chọn Có ở trường Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp.


Với nhóm đề xuất đã tạo, bạn chọn nhóm đề xuất cần thiết lập trong trang Tất cả nhóm đề xuất


Sau đó, tại trang Thiết lập chung, phần Người duyệt >> Bạn chọn Thêm >> Thêm quản lý trực tiếp

Tiếp theo, bạn chọn 1 trong 2 lựa chọn:

- Chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết lập trong Base Account: Người tạo đề xuất chỉ được tag người trong danh sách quản lý trực tiếp đã được thiết lập trên Base Account, không chọn được người khác.

- Nếu muốn người tạo đề xuất có thể chọn 1 người quản lý trực tiếp bất kì, bạn chọn Không ở cài đặt này

Lưu ý: 

- Nếu chọn Có tại cài đặt này nhưng trên Base Account chưa thiết lập người quản lý trực tiếp thì khi nhân sự tạo đề xuất sẽ không tag được quản lý trực tiếp và không tạo được đề xuất (Hướng dẫn thiết lập quản lý trực tiếp trên Base Account)

Quản lý trực tiếp sau khi được thêm xong hiển thị như sau:

Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, màn hình tạo đề xuất sẽ có 1 trường thông tin để nhân sự tag  @username của Quản lý trực tiếp


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.