Base Request: Cách thiết lập người duyệt linh động in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:50 CH


Thiết lập người duyệt linh động trong trường hợp người tạo đề xuất muốn tham khảo thêm ý kiến của những người không được thiết lập sẵn trong luồng duyệt hoặc được phép lựa chọn người duyệt  trong danh sách người duyệt linh động được thiết lập. 

Để thiết lập người duyệt linh động theo từng nhóm đề xuất,bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập request.base.vn >> vào trang Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) >> chọn nhóm đề xuất cần thêm người duyệt linh động

Bước 2:  Tại luồng người duyệt, bạn nhấn Thêm và chọn Thêm người duyệt linh động

Bước 3: Thiết lập các thông tin khối người duyệt linh động

- Tên khối người duyệt: Vai trò chung của khối người duyệt linh động này (VD: ban giám đốc, phòng kế toán,...)

- Chỉ cho phép chọn người duyệt linh động trong danh sách đã thiết lập:

 + Nếu chọn Không: Người tạo đề xuất có thể tag người duyệt linh động bất kỳ

 + Nếu chọn : Hệ thống sẽ hiển thị ô trống để bạn điền danh sách người duyệt linh động cho nhóm đề xuất này. Người tạo đề xuất chỉ được chọn người duyệt trong danh sách này và không tag được thêm người khác

                                                                                                                      

- SLA: cài đặt thời hạn duyệt cho người duyệt (tính theo giờ)

- Bắt buộc gửi đề xuất đến khối người duyệt linh động: Có hoặc Không

Sau khi tạo xong khối người duyệt linh động. Hệ thống hiển thị thông tin  như sau

Bạn có thể tạo thêm khối duyệt linh động khác, hoặc sửa thông tin của các khối đã tạo

Bước 4: Tạo đề xuất

Nếu trong cài đặt: không bắt buộc gửi đề xuất đến khối này >> Người tạo có thể tag/chọn @username người duyệt linh động hoặc bỏ qua

Nếu chọn Bắt buộc gửi đề xuất tới người duyệt linh động >> Người tạo bắt buộc phải tag @username người duyệt linh động thì mới tạo được đề xuất (Bên cạnh tên khối người duyệt có hiển thị dấu * bắt buộc)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.