Base Request: Cách thiết lập người duyệt linh động in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 3:45 CH


Thiết lập người duyệt linh động đề xuất muốn tham khảo thêm ý kiến của 1 bên thứ 3 trong luồng duyệt. Để thiết lập người duyệt linh động theo từng nhóm đề xuất,bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Bạn truy cập vào request.base.vn hoặc chọn Base Request trên thanh app

- Bước 2:  Tại luồng người duyệt, bạn nhấn Thêm và chọn Thêm người duyệt linh động


- Bước 3: Thiết lập các thông tin tại popup 

+ Tên khối người duyệt: Vai trò chung của khối người duyệt linh động này( VD: ban giam đốc, phòng hành chính...)

+ Cho phép chọn người quản lý linh động trong danh sách đã thiết lập: Hệ thống sẽ hiển thị ô trống để bạn điền danh sách người duyệt linh động cho nhóm đề xuất này. Người tạo request không tự tag được người khác ngoài danh sách

Nếu chọn không, người tạo request tự tag người duyệt linh động


+ SLA: cài đặt SLA cho người duyệt (tính theo giờ)

+ Bắt buộc gửi đề xuất đến khối ng duyệt linh động: Có hoặc Không

Sau khi tạo xong khối người duyệt linh động. Hệ thống hiển thị thông tin  như sau

Bạn có thể tạo thêm khối duyệt linh động khác, hoặc sửa thông tin của các khối đã tạo

- Bước 4: Tạo đề xuất

Khi Thêm khối người duyệt linh động và không bắt buộc gửi đề xuất đến khối này > Form tạo đề xuất mới có thêm trường này, người tạo có thể @tag người duyệt linh động hoặc không tag


Nếu chọn Bắt buộc gửi đề xuất tới người duyệt linh động > Form tạo đề xuất có thêm trường này, đánh dấu sao và bắt buộc người tạo phải @tag người duyệt linh động


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.