Base Request: Tạo công việc trong đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 6:30 CH


Trong một đề xuất có thể phát sinh các công việc để phục vụ cho đề xuất đó. 

Các công ty sử dụng cả 2 sản phẩm là Wework và Request có thể tạo được các công việc để giao cho thành viên ngay trong một đề xuất. 

Để tạo công việc trong một đề xuất trên Base Request, bạn thao tác như hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào đề xuất cần tạo công việc.

Bước 2: Thiết lập tên công việc, thời hạn, người được giao việc, người theo dõi. Bạn cũng có thể gắn công việc vào phòng ban/dự án hay nhóm công việc mình mong muốn

Lưu ý: Mỗi công việc chỉ giao được cho 1 người thực thi.

Sau khi thiết lập thông tin xong, ấn Enter/Tạo mới hoặc chọn vào hình mũi tên để tạo Công việc.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.