Base Request: Tạo công việc trong đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 9:59 SA


Khi tạo một đề xuất và gửi đi thì có thể trong đề xuất đó sẽ có phát sinh các công việc để phục vụ cho đề xuất đó. Với các công ty sử dụng cả 2 sản phẩm là Wework và Request thì trong các đề xuất sẽ có thể tạo được công việc để giao cho thành viên trong hệ thống. Để tạo công việc trong request, thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Vào đề xuất cần tạo công việc.

Bước 2: Thiết lập tên công việc, Deadline, Tag người được giao việc.

Lưu ý: Mỗi công việc chỉ giao được cho 1 người thực thi.

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong, ấn Enter hoặc chọn vào hình mũi tên để tạo Công việc.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.