Base Request: Cách vô hiệu hóa một đề xuất in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 2:42 CH


* Lưu ý: Chỉ Owner và app admin mới có quyền vô hiệu hóa đề xuất đã duyệt hoàn toàn.

Để vô hiệu hóa đề xuất, bạn truy cập app Base Request tại menu app hoặc link https://request.base.vn/ và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Chọn đề xuất đã duyệt mà bạn muốn vô hiệu hóaBước 2: Click vào mũi tên cài đặt > chọn "Vô hiệu lực đề xuất"


Bước 3: Ghi chú lý do đề xuất bị vô hiệu hóa > Sau đó chọn "Có" để lưu lại hành động.Sau khi đề xuất vô hiệu hóa sẽ có dòng cảnh báo màu đỏCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.