Base Request: Cách xử lý đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 11:53 SA


Đối với một đề xuất của Request đang cần duyệt sẽ có 3 trạng thái xử lí là Chấp thuận, Chuyển tiếp và Từ chối.

  • Nếu yêu cầu là hợp lý thì sẽ chọn vào mục Chấp thuận để đồng ý yêu cầu này.

  • Nếu yêu cầu cần thêm một người khác ngoài luồng yêu cầu xử lí sẽ chọn vào mục Chuyển tiếp. Nếu chọn Đồng ý và chuyển tiếp thì nghĩa là mình duyệt sau đó người chuyển tiếp duyệt còn nếu chỉ chọn chuyển tiếp thì nghĩa là người được chuyển tiếp duyệt rồi đến mình duyệt.

  • Nếu chọn vào Từ chối thì đề xuất sẽ bị từ chối không được thực hiện.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.