Base Request: Thiết lập email thông báo in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 11:15 SA


Để thiết lập thông báo gửi về email, bạn cần thiết lập cho từng loại đề xuất riêng theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào request.base.vn

  • Click Nhóm đề xuất > chọn 1 nhóm đề xuất cần thiết lập email thông báo:

  • Tại màn hình chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn chọn Thông báo từ Email và chọn trạng thái on/off nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.