Base Request: Thiết lập email thông báo in

Sửa đổi trên: Sat, 16 Tháng 12, 2023 tại 12:00 CH


Để bật/tắt thông báo đề xuất gửi về email, bạn cần thiết lập cho từng nhóm đề xuất theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2: Tại màn hình cài đặt của nhóm đề xuất, bạn chọn tab Thông báo và chọn trạng thái Có/Không cho Thông báo từ email


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.