Base Request: Cách thiết lập thứ tự người duyệt trong 1 đề xuất in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 9:51 SA


Để thiết lập thứ tự người duyệt trong 1 nhóm đề xuất, bạn cần thiết lập trong từng nhóm đề xuất như sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2: Tại trang Thiết lập chung >> phần Người duyệt >> Bấm chọn di chuyển lên trên hoặc xuống dưới bên cạnh tên người duyệt đó.

Khối nào nằm ở trên sẽ được duyệt trước.

Ví dụ: Trong trường hợp muốn QLTT duyệt đầu tiên >> Trưởng phòng MKT >> Giám đốc thì chọn như hình dưới đây để di chuyển khối QLTT lên trên đầu tiên


Bước 3: Cài đặt Luồng phê duyệt

Thứ tự người duyệt chỉ được áp dụng khi bạn cài đặt luồng Duyệt tuần tự.

Nếu 1 người duyệt bị trùng giữa các khối duyệt (khối linh động, khối quản lý trực tiếp, khối cố định, khối điều kiện) >> Bạn cần chọn ưu tiên vai trò duyệt của khối xuất hiện trước hay xuất hiện  sau

Sau khi thiết lập xong, form tạo đề xuất sẽ hiển thị thứ tự đúng như cài đặt:


Lưu ý: Khi tạo request nếu 1 user thuộc từ 2 khối người duyệt trở lên thì vị trí và SLA của user trong luồng duyệt của đề xuất vừa tạo sẽ được lấy thứ tự ưu tiên đã cài đặt.

Ví dụ:

  • Thiết lập Ưu tiên vai trò người duyệt xuất hiện trước nhất

  • Thiết lập thứ tự khối người duyệt là: Người duyệt linh động > Người duyệt cố định > Quản lý trực tiếp

  • User A được tag vừa là Người duyệt cố định, vừa là Quản lý trực tiếp

>> Vị trí và SLA của user A trong luồng duyệt của đề xuất sẽ lấy theo nhóm Người duyệt cố định, do trong nhóm đề xuất đang cài thứ tự khôi Người duyệt cố định xuất hiện trước khối Quản lý trực tiếp.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.