Base Request: Chỉnh sửa nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 11:52 SA


Để chỉnh sửa cài đặt của nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.

Bước 2: Tại đây bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin: Thiết lập chung, Mẫu form đề xuất, Cài đặt Mẫu in, Chuyển tiếp & Webhook, Phân quyền, Chữ ký điện tử, Bộ đếm và Thông báo

2.1. Thiết lập chung

Tại đây bạn có thể thay đổi các thông tin chung của nhóm đề xuất như tên, phân loại, SLA của nhóm đề xuất, đối tượng được quyền sử dụng nhóm đề xuất, thông tin mô tả, trạng thái kích hoạt

Thiết lập người duyệt của đề xuất 

2.2. Mẫu form đề xuất: Tạo trường dữ liệu tuỳ chỉnh trong form đề xuất

2.3.Cài đặt Mẫu in: Thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong nhóm đề xuất

2.4. Chuyển tiếp & Webhook: Chuyển tiếp nội dung từ đề xuất này sang đề xuất khác

https://help.base.vn/support/solutions/folders/63000232895

2.5. Phân quyền

Tại đây bạn có thể bật/tắt các phân quyền chỉnh sửa cho các thành viên khác tuỳ theo nhu cầu của công ty:

2.6. Chữ ký điện tử

Thêm người trình ký và các cài đặt liên quan đến việc ký văn bản trong một đề xuất

2.7. Bộ đếm 

Cài đặt bộ đếm cho các đề xuất được tạo ra thuộc nhóm đề xuất.

2.8. Thông báo

Thiết lập bật/tắt thông báo với loại duyệt lần lượt và thông báo về Email

Lưu ý: Quyền chỉnh sửa nhóm đề xuất chỉ dành cho Owner (Quản trị cấp cao) và App Admin (Quản trị ứng dụng) Base Request.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.