API, Webhook

API và webhook?
01. Trước tiên cần phân biệt 2 khái niệm API và Webhook. API hiểu đơn giản là đầu nhận (input), Webhook là nguồn phát (output). 02. Khi nói API của app ...
Mon, 22 Tháng 1, 2024 tại 3:28 CH
Base Public API
Base Public API được phát triển để hỗ trợ việc tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa Base và các hệ thống khác. Link API của các sản phẩm: Account: http...
Mon, 22 Tháng 1, 2024 tại 3:29 CH
API: Cách tạo Access Token để tích hợp với bên thứ 3
Với Access Token, chỉ tài khoản Owner  (quản trị hệ thống) mới có quyền thao tác, cụ thể theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn...
Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 3:40 CH
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang Wework
Trong trường hợp: tạo một đề xuất, xét duyệt một đề xuất hoặc từ chối một đề xuất, muốn tự động chuyển và tạo một công việc sang Wework. Lưu ý: Người tạo t...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:34 CH
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang Workflow
Trong trường hợp: tạo một đề xuất, xét duyệt một đề xuất hoặc từ chối một đề xuất, muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ sang Workflow. Lưu ý: Khi cài đặ...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:51 CH
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Wework sang Request
Trong trường hợp: khi tạo một công việc ở Wework muốn tự động chuyển dữ liệu và tạo 1 đề xuất sang Request. Lưu ý: Người được quyền tạo công việc và là thà...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:38 CH
Webhook:Chuyển dữ liệu tự động từ Wework sang Workflow
Trong trường hợp: Khi tạo công việc, một công việc được hoàn thành , muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ sang Workflow.  Lưu ý: Người tạo task và được ...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:35 CH
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Workflow sang Wework
Trong trường hợp: tạo một nhiệm vụ, một nhiệm vụ được hoàn thiện (chuyển sang trạng thái done) hoặc thất bại (trạng thái fail) , muốn tự động chuyển và tạo ...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:33 CH
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Workflow sang Request
Trong trường hợp: khi tạo một nhiệm vụ trong Workflow muốn tự động chuyển dữ liệu và tạo 1 đề xuất sang Request. Lưu ý: Người được quyền tạo nhiệm vụ và là...
Fri, 29 Tháng 9, 2023 tại 4:40 CH
Webhook: Xử lý dữ liệu chưa bắn được qua webhook (dành cho Wework, Request, Workflow)
Khi bắn dữ liệu kết nối giữa 2 app trên Base chưa thể bắn thông tin qua webhook, bạn có thể check và thực hiện Re-run theo HD sau: 1. Đối với dữ liệu bắ...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:36 SA