API, Webhook

Webhook: Bắn dữ liệu từ các app Work+ vào Base Goal để checkin tự động
Webhook từ Wework, Request, Workflow về Goal để checkin tự động Bước 1: Vào Goal => Cài đặt => Metrics => Chọn 1 metric muốn được checkin tự độ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:08 SA
Webhook: Cài đặt tự động chỉnh sửa nội dung (Workflow) khi đề xuất được chỉnh sửa (Request)
Trong trường hợp: Khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình workflow, từ nhiệm vụ này sẽ tự động tạo ra 1 đề xuất B trên Request (dùng webhook). Sau đó người...
Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 11:43 SA
API - Webhook: Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ khi đề xuất được duyệt (Workflow - Request)
Trong trường hợp: Khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình, từ nhiệm vụ này sẽ tạo ra 1 đề xuất B trên Request (dùng webhook). Sau đó bạn muốn khi đề xuất B...
Wed, 12 Tháng 10, 2022 tại 2:57 CH
API - Webhook: Cài đặt tự động Hoàn thành công việc khi nhiệm vụ hoàn thành (Workflow - Wework)
Trong trường hợp: Khi bạn tạo 1 công việc A trên Wework,  từ công việc này sẽ tạo ra 1 nhiệm vụ B trên Workflow (dùng webhook). Sau đó bạn muốn khi nhiệm vụ...
Thu, 15 Tháng 9, 2022 tại 4:46 CH
Webhook: Cách thiết lập webhook từ Request sang Base Onboard
Nhân viên mới đã offer xong với bên tuyển dụng, bên tuyển dụng tạo request với cấp trên để duyệt offer của nhân viên này. Sau khi duyệt offer hệ thống sẽ t...
Tue, 27 Tháng 6, 2023 tại 10:08 SA
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ E-hiring sang Request
Case: Trong trường hợp thêm một ứng viên, offered một ứng viên, nhận một ứng viên, từ chối một ứng viên, hay xóa một ứng viên, muốn tự động chuyển và tạo mộ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 10:58 SA
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ E-hiring sang Wework
Case: Trong trường hợp thêm, offered, nhận, từ chối hay xóa một ứng viên, muốn tự động chuyển và tạo một công việc trong Wework. Lưu ý: Người tạo công việc...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:01 SA
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ E-hiring sang Workflow
Case: Trong trường hợp thêm, offered, nhận, từ chối hay xóa một ứng viên, muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ trong Workflow. Lưu ý: Người tạo công việ...
Sat, 9 Tháng 12, 2023 tại 9:17 SA
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ E-Hiring sang Onboard
Bước 1: Chuẩn bị thông tin từ HRM (thao tác này giúp cho việc thêm thông tin nhân sự mới trong Base Onboard) - Vào phần mềm Base HRM trong thanh menu, hoặc...
Tue, 9 Tháng 1, 2024 tại 6:19 CH
Webhook: Chuyển dữ liệu từ Meeting sang Wework
Webhook chuyển dữ liệu từ Meeting sang Wework trong trường hợp: tạo 1 cuộc họp, hoặc chỉnh sửa 1 cuộc họp>> muốn tự động chuyển và tạo một công việc s...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 5:31 CH