Webhook: Cách thiết lập webhook từ Request sang Base Onboard in

Sửa đổi trên: Tue, 27 Tháng 6, 2023 tại 10:08 SA


 • Nhân viên mới đã offer xong với bên tuyển dụng, bên tuyển dụng tạo request với cấp trên để duyệt offer của nhân viên này. Sau khi duyệt offer hệ thống sẽ tạo dữ liệu trên onboard mời nhân viên đó onboard
 • Để thiết lập quy trình từ Request sang Onboard, bạn truy cập vào app Onboard và thao tác theo các bước sau:
  Lưu ý: Người tạo đề xuất phải là quản lý của quy trình trên Onboard
 • Bước 1: Chọn quy trình Onboard cần liên kết > Chọn Liên kết webhook
 • Bước 2: Copy API từ ô API tạo nhân viên mới
 • Bước 3: Vào nhóm Request cần liên kết, chọn Webhook > Quản lý webhook
 • Bước 4: Dán API bạn vừa copy vào webhook của Request
 • Có thể chọn các option
 • - Khi đề xuất được tạo >> tạo ứng viên bên onboard
 • - Khi đề xuất được duyệt >> tạo ứng viên bên onboard
 • - Khi đề xuất bị từ chối >> tạo ứng viên bên onboard 
 • Bước 5: Tạo các trường tuỳ chỉnh bắt buộc sau để khai báo thông tin trên request ( là thông tin để bắn dữ liệu sang app Onboard)
  • - Họ và Tên của người onboard (fullname)
  • - Email (email)
  • - Chức vụ (title)
  • - Quản lí của người onboard (manager)
  • - Team (team_name) - tên của team phải tồn tại và thiết lập trên app HRM
  • - Chi nhánh (office_name) - tên của office phải tồn tại và thiết lập trên app HRM
  • - Thời gian onboard (onboard_time)
  • - Số ngày thử việc (probation_period)
  • Lưu ý: Inputkey và dạng của trường tuỳ chỉnh trên Request phải giống như bảng sau:
  • Bước 6: Tạo 1 request với các trường tuỳ chỉnh tương ứng
  • Kết quả: Ứng viên được tạo bên Onboard như sau

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.