Webhook: Bắn dữ liệu từ các app Work+ vào Base Goal để checkin tự động in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:08 SA


Webhook từ Wework, Request, Workflow về Goal để checkin tự động


Bước 1: Vào Goal => Cài đặt => Metrics => Chọn 1 metric muốn được checkin tự động => Chỉnh sửa => Webhooks => Copy Goal Checkin API Endpoint để paste vào app mà bạn muốn bắn dữ liệu điBước 2: Goal sẽ cần 4 dữ liệu từ app khác truyền về để checkin tự động nên bạn phải vào app muốn bắn dữ liệu đi, tạo các trường tuỳ chỉnh bắt buộc:

 • Chu kỳ (cycle) : điền dữ liệu dựa vào ID của cycle (lấy ở url của cycle, ví dụ như hình là 106)

    

 • Nhân viên phụ trách (user): điền @username của người phụ trách mục tiêu

 • Giá trị (value): giá trị cần checkin

 • Nội dung (name): điền nội dung tuỳ chọn, ví dụ: tên khách hàng, tên đơn hàng,..


Bước 3: Thiết lập webhook ở app muốn bắn dữ liệu đi

Dán API endpoint của Goal vào ô phù hợp, dữ liệu sẽ được truyền đi khi:


 • TaskCreated: khi công việc được tạo

 • TaskDone: khi công việc hoàn thành

 • TaskStatusUpdated: khi công việc được chuyển trạng thái

 • subtaskCreated: khi công việc con được tạo

 • subtaskDone: khi công việc con hoàn thành

 • subtaskStatusUpdated: khi công việc con được chuyển trạng thái

 • Thiết lập Transformer tương ứng với 4 trường dữ liệu vừa tạo và Lưu lại:


 

**Lưu ý: Mục original key điền theo cú pháp: {custom_(mã trường dữ liệu tuỳ chỉnh tương ứng)} 


Như vậy, chỉ cần thao tác 1 công việc từ các app khác thì dữ liệu sẽ được tự động checkin ở Goal.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.