Base Request: Tạo trường dữ liệu tuỳ chỉnh in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 11:22 SA


Trường dữ liệu tuỳ chỉnh trên Request giúp bạn tùy chỉnh, tạo các thông tin trên form mẫu đề xuất theo nhu cầu riêng của công ty, tại đây bạn có thể tạo các trường thông tin khác nhau cho từng form đề xuất. Bạn cần thiết lập để sử dụng như hướng dẫn.


Base hỗ trợ bạn 2 cách tạo trường tuỳ chỉnh, là tạo thủ công và tạo bằng file excel

  • Cách 1Tạo thủ công

Bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn tất cả nhóm đề xuất >> Chọn loại đề xuất cần thêm trường tuỳ chỉnh

Bước 2: Tại Mẫu form đề xuất, bạn chọn Thêm

Bước 3: Điền các thông tin theo mẫu

- Loại dữ liệu đầu vào: hỗ trợ 11 loại dữ liệu đầu vào

+ Số nguyên: Dạng số 0,1,2...

+ Văn bản ngắn

+ Văn bản đoạn

+ Ngày

+ Ngày/giờ

+ Số thập phân

+ Tập tin: Tải file đính kèm

+ Danh sách

+ Tiêu đề

+ Bảng: Đối với trường dữ liệu dạng bảng, việc thiết lập phức tạp hơn 1 chút. Bạn cần định nghĩa hàng, cột, thứ tự sắp xếp hàng, và độ rộng của mỗi cột. Bạn xem hướng dẫn cụ thể tại đây


- Bắt buộc trả lời: Nếu chọn có thì trường này bắt buộc cần điền thông tin vào mới tạo được đề xuất

- Thứ tự đứng sau: Lựa chọn thứ tự hiển thị của trường trên form mẫu


Sau đó, nhấn Thêm trường mới để hoàn tất thao tác.


  • Cách 2: Thêm bằng file Excel

Bước 1: Bạn vào chi tiết nhóm đề xuất >> Chọn tải file Excel mẫu

Bước 2: Nhập dữ liệu mẫu theo file Excel

- Name: Tên trường dữ liệu

- TypeLoại dữ liệu. có các giá trị int (số tự nhiên), float (số thập phân) text (chữ + số), date (ngày), datetime (ngày giờ), textarea, dropdown list ( danh sách giá trị), file, title. Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy 

- Content: Giải thích trường dữ liệu

- Required: Trường bắt buộc hay không bắt buộc

- Input key: Mã trường dữ liệu

Sau khi nhập thông tin trường tùy chỉnh vào file excel hoàn tất > Thao tác kéo thả file từ Folder của máy lên mục tạo trường tùy chỉnh trong quy trình.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.