Base Request: Cách tạo trường thông tin dạng bảng in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 5, 2022 tại 3:16 CH


Cách 1: Tạo trực tiếp trên hệ thống

Sau khi chọn Thêm trường dữ liệu cho mẫu form đề xuất >> Chọn "Loại dữ liệu đầu vào" là Bảng

  • Phần Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi sẽ là phần cài đặt các cột của bảng bao gồm tiêu đề của cột và kích thước của cột theo cú pháp "Tiêu đề" (1) trong đó 1 ~ 100px (độ rộng của cột),  có thể điền dạng số thập phân (ví dụ 1.5 ~ 150px)

  • Đối với các cột muốn để theo dạng lự chọn thì cú pháp Tiêu đề [A,B] (1) trong đó A,B là danh sách các lựa chọn, các lựa chọn phải cách nhau bằng dấu phẩy.

  • Sau khi tạo xong thì nhấn Thêm trường mới

Cách 2: Import trường dữ liệu dạng bảng từ excel: 

        Bước 1: Tải về file excel mẫu

        Bước 2: Nhập dữ liệu vào file excel

**Lưu ý

  • Name: Tên trường dữ liệu

  • Type: input-table (để chọn trường dữ liệu dạng bảng)

  • Content: Nhập tương tự như nhập trực tiếp trên phần mềm

  • Phần input key có thể không nhập, sau khi tải lên hệ thống sẽ tự tạo input key cho từng trường

        Bước 3: Sau khi nhập xong thì bạn sẽ upload file này lên hệ thống bằng cách kéo thả file excel vào phần Mẫu form đề xuất.

Cách thiết lập mẫu in tùy chỉnh ở Request: Tham khảo tại link
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.