Base Request: Cách tạo trường thông tin dạng bảng in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 6:02 CH


Để thêm trường dữ liệu dạng bảng vào form đề xuất, đầu tiên bạn truy cập vào https://request.base.vn >> trang Tuỳ chỉnh >> Tất cả nhóm đề xuất >> Chọn nhóm đề xuất cần thêm trường tuỳ chỉnh.

Tiếp theo, tại tab Mẫu form đề xuất, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách là tạo trực tiếp hoặc tạo bằng excel 

Cách 1: Tạo trực tiếp trên hệ thống

Bước 1: Chọn nút Thêm

Bước 2: Chọn "Loại dữ liệu đầu vào" là Bảng và thiết lập thông tin của bảng:

  • Phần Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi sẽ là phần cài đặt các cột của bảng bao gồm tiêu đề và kích thước của cột theo cú pháp: Tiêu đề (1) 

Trong đó 1 ~ 100px (độ rộng của cột),  có thể điền dạng số thập phân (ví dụ 1.5 ~ 150px)

Bấm Enter để thêm các cột mới

  • Đối với các cột muốn để theo dạng lựa chọn thì cú pháp: Tiêu đề [A,B] (1) 

Trong đó A,B là danh sách các lựa chọn, các lựa chọn phải cách nhau bằng dấu phẩy.

  • Sau khi tạo xong thì nhấn Thêm trường mới

Cách 2: Import trường dữ liệu dạng bảng từ excel: 

Bước 1: Tải về file excel mẫu bằng cách ấn vào File excel mẫu tại đây:

Bước 2: Nhập dữ liệu vào file excel

**Lưu ý

  • Name: Tên trường dữ liệu

  • Type: input-table (để chọn trường dữ liệu dạng bảng)

  • Content: Nhập tương tự như nhập trực tiếp trên phần mềm

  • Phần input key có thể không nhập, sau khi tải lên hệ thống sẽ tự tạo input key cho từng trường

Bước 3: Sau khi nhập xong thì bạn sẽ upload file này lên hệ thống bằng cách kéo thả file excel vào phần Mẫu form đề xuất.

Cách thiết lập mẫu in tùy chỉnh ở Request: Tham khảo tại link
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.