Base Request: Cách ủy quyền duyệt đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 2:38 CH


Trong một số trường hợp như nghỉ phép hay có việc bận, bạn có thể ủy quyền tạm thời cho 1 người khác thay bạn duyệt đề xuất trên Base Request. Để cài đặt uỷ quyền duyệt đề xuất, bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập Base Account >> https://account.base.vn/

Bước 2: Click chọn tính năng Ủy quyền tạm thời trong mục Tùy chỉnh nâng cao.

Bước 3: Tag @username người bạn muốn ủy quyền và thời gian ủy quyển >> Lưu tùy chọn

Lưu ý: 

- Những đề xuất được tạo sau thời điểm cài đặt sẽ được gửi tới người bạn đã ủy quyền. 

- Những đề xuất trước đó vẫn sẽ không thay đổi người duyệt. Với các đề xuất này, bạn có thể cân nhắc chuyền quyền duyệt cho người khác (nếu người duyệt thoả mãn các điều kiện và nhóm đề xuất đã được thiết lập tính năng này): Chi tiết tại đây.

- Chỉ được ủy quyền cho 01 người. Nếu tag nhiều người hệ thống vẫn sẽ báo lưu thành công, nhưng thực tế sẽ không được ghi nhận.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.