Base Request: Cách ủy quyền duyệt đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 1, 2023 tại 5:44 CH


Bạn có thể Ủy quyền tạm thời cho 1 người khác thay bạn duyệt đề xuất trên Base Request, thao tác như sau.


Bước 1: Truy cập Base Account (https://account.base.vn/)


Bước 2: Click chọn tính năng "Ủy quyền tạm thời" trong mục Tùy chỉnh nâng cao.

Bước 3: Tag username người bạn muốn ủy quyền và thời gian ủy quyển >> Lưu tùy chọn

Sau khi lưu, những đề xuất tạo sau đó sẽ được gửi tới người bạn đã ủy quyền. Những đề xuất trước đó vẫn sẽ giữ nguyên.


Lưu ý: Chỉ nên ủy quyền 1 người. Nếu tag nhiều người hệ thống vẫn sẽ báo lưu thành công, nhưng thực tế sẽ không được ghi nhận.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.