Base Request: Cách đánh dấu 1 đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 10:54 SA


Để đánh dấu 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào request.base.vn

  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 đề xuất, bạn click vào dấu sao tại vị trí như ảnh để đánh dấu nhé

  • Sau khi đánh dấu thành công, màn hình sẽ hiển thị như ảnh:


Tại danh sách đề xuất của bạn trên trang chủ >> Chọn mục Đã đánh dấu để xem lại những đề xuất được đánh dấu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.