Base Request: Cài đặt tính SLA theo người duyệt in

Sửa đổi trên: Sun, 22 Tháng 5, 2022 tại 9:26 CH


Để cài đặt SLA cho từng người duyệt bạn truy cập app Base Request tại menu app hoặc link https://request.base.vn/. Sau đó bạn chọn 1 nhóm đề xuất cần đặt SLA và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Bật option cho phép cài đặt SLA theo từng người duyệt

Chọn SLA theo lịch làm việc hoặc không


- Bước 2: Chỉnh sửa SLA

a) Chỉnh SLA cho 4 khối người duyệt

Bạn chọn chỉnh sửa và thêm SLA cho từng khối duyệt khác nhau

Hoặc nhấn vào chữ Chưa có SLA để thêm SLA cho người duyệt

Thêm SLA cho người duyệt


Lưu ý: Thời gian nhận số nguyên, chưa hỗ trợ số thập phân

b) Cài đặt SLA theo Lịch làm việc

- Tại nhóm đề xuất cần thiết lập, chọn SLA theo lịch làm việc >> chọn Có


- Sau khi cài đặt xong, để áp dụng được thì người duyệt cần cập nhật Lịch làm việc tại Base Account như HDSD tại đây

c) Cài đặt SLA với người được Forward duyệt

- Tại một đề xuất được tạo từ nhóm đề xuất có cài cho phép SLA theo người duyệt, khi người duyệt chọn chuyển tiếp đề xuất đến người mới hệ thống sẽ mở pop-up hiển thị cài đặt thời gian cho từng người.
- Tại đây, bạn điền tên người mới theo username và điền số giờ cài đặt cho từng người được chuyển tiếp =>click "Chuyển tiếp" để lưu lại hành động


d) Lưu ý với các trạng thái duyệt khi bật SLA cho từng thành viên duyệt

- Trạng thái "Chỉ cần 1 người duyệt": Sau khi đề xuất được tạo, SLA của tất cả mọi người sẽ bắt đầu được tính. Sau khi có 1 người duyệt chuyển đề xuất sang trạng thái hoàn thành thời gian sẽ ngừng chạy

- Trạng thái "Duyệt đồng thời": Sau khi đề xuất được tạo, SLA của tất cả mọi người duyệt bắt đầu chạy. Thành viên nào duyệt xong sẽ ngừng chạy SLA.
- Trạng thái "Duyệt lần lượt": Sau khi đề xuấtđược tạo, SLA của người duyệt đầu tiên sẽ bắt đầu chạy. Sau khi người đó duyệt xong SLA sẽ tiếp tục chạy với người tiếp theo và lần lượt tới hết.

- Trạng thái "Duyệt lần lượt" + cài đặt người duyệt tối cao: SLA không chạy khi chưa tới lượt người đó.

- Đối với trường hợp "Chuyển tiếp"
+ Người đầu tiên xét duyệt chuyển người khác thì người được chuyển tiếp đó sẽ bắt đầu chạy SLA, người đầu tiên sẽ dừng SLA đang chạy tới khi tới lượt duyệt SLA chạy lại từ đầu

+ Duyệt và chuyển tiếp: Sau khi SLA của người chuyển tiếp dừng lại, SLA người được forward bắt đầu chạy


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.