Base Request: Nhập thông tin cho trường dữ liệu dạng bảng từ file excel in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 10:31 SA


Để rút ngắn thời gian nhập thông tin khi tạo đề xuất đối với trường dữ liệu dạng bảng, người tạo đề xuất có thể nhập thông tin cho trường dữ liệu dạng bảng từ file excel


Để nhập thông tin cho trường dữ liệu dạng bảng, bạn truy cập vào  https://request.base.vn/  thao tác theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Nhập file từ bước "Tạo đề xuất"

Bước 1: Click mục "Tạo đề xuất mới" và chọn nhóm đề xuất mà bạn muốn tạo đề xuất

Bước 2: Điền thông tin cho đề xuất. Tại trường bảng, bạn click dấu ".." > Chọn "Xuất excel" để tải file mẫu và điền thông tin của bảng vào file

Bước 3: Sau khi hoàn thiện file excel, bạn chọn "Nhập excel" > Sau đó chọn "Xem nhanh" để kiểm tra lại dữ liệu trước khi lưu đề xuất


Cách 2: Nhập file khi tạo đề xuất xong

Bước 1: Click vào chi tiết đề xuất >> Chọn mũi tên >> "Nhập dữ liệu cho bảng"

Bước 2: Chọn bảng cần nhập dữ liệu 

Chọn Download để tải file mẫu và nhập thông tin, sau đó click mục "Chọn tệp" để tải file để nhập thông tin của bảng vào đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.