Base Request: Nhập thông tin cho trường dữ liệu dạng bảng từ file excel in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 5:39 CH


Mục đích: Nhằm rút ngắn thời gian nhập thông tin khi tạo đề xuất đối với trường dữ liệu dạng bảng cho người tạo đề xuất.


Để nhập thông tin cho trường dữ liệu dạng bảng, bạn truy cập vào  https://request.base.vn/  thao tác theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Nhập file từ bước "Tạo đề xuất"

Bước 1: Click mục "Tạo đề xuất mới" và chọn nhóm đề xuất mà bạn muốn tạo đề xuấtBước 2: Điền thông tin cho đề xuất. Tại trường bảng, bạn click dấu ".." > Chọn "Xuất excel" để điền thông tin trường bảng vào fileBước 3: Tải file excel đã nhập thông tin ở bước 2 vào mục "Nhập excel" > Sau đó chọn "Xem nhanh" để kiểm tra lại dữ liệu trước khi lưu đề xuấtCách 2: Nhập file khi tạo đề xuất xong

Bước 1: Click vào chi tiết đề xuất > Chọn mũi tên > "Nhập dữ liệu cho bảng"Bước 2: Chọn bảng cần nhập dữ liệu > Tải file mẫu ở mục 'Download" để nhập thông tin, sau đó click mục "Chọn tệp" để tải file lên đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.